Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

a kave-ganoderma.hu weboldal látogatói és feliratkozói számára

 

1. A tájékoztató célja 

E tájékoztatóval informálni – és egyúttal biztosítani – kívánom a weboldal látogatóit arról, hogy a honlap működtetése és üzemeltetése során maximálisan betartjuk az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR, 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvény) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

A tájékoztatóban bemutatom, hogy a weboldal, illetve annak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője hogyan gyűjt, tárol és kezel személyes adatokat, valamint miképpen biztosítjuk az Érintettek számára az uniós és hazai jogszabályokban meghatározott önrendelkezési jogokat a személyes adataikkal kapcsolatban.

2. A weboldal url-címe: https://kave-ganoderma.hu

3. Tulajdonos, adatkezelő, üzemeltető

A weboldal tulajdonosa és Adatkezelője:
Név
: Ecsedi Gyula
Lakcím: 1171 Budapest, Zrínyi u. 55.
E-mail: ecsediek (kukac) t-online.hu
Telefon: 36-1-2578677  Mobil: 36-30-9608737

Tárhelyszolgáltató:
WordPress Tárhely – Webhold Internet Bt.
Cégjegyzékszám: 13-06-063030
Adószám: 22581965-2-13
Tel.: +36 20  381 4891
E-mail: info (kukac) wp-tarhely.hu
http://wp-tarhely.hu

Program- és tartalom-karbantartás:
Lovászi József
E-mail: lovaszi (kukac) invitel.hu
Telefon: +36 30 938 7561
http://vevoszerzo-weboldalak.hu

4. A weboldal célja

  • A forgalmazott DXN-termékek bemutatása, különös tekintettel a ganoderma-tartalmú kávéra és fogyasztásának jótékony egészségügyi hatásaira
  • A termékekkel kapcsolatos üzleti lehetőségek bemutatása
  • Új vásárlók és új üzletépítő partnerek keresése

5. Adatkezelési (GDPR) alapfogalmak

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt megtekinti (Látogató), illetve a weboldal valamilyen szolgáltatásának igénybe vétele céljából személyes adatait megadja (Felhasználó).

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a weboldal bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.

Személyes adat: minden olyan információ és adat, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő által átadott személyes adatokat az Adatkezelő által meghatározott módon feldolgozza és a megadott célra felhasználja.

Adatkezelési incidens: az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, amely a gyűjtött, tárolt, kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, használhatatlanná tételét, vagy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és jogosulatlan felhasználását, közzétételét eredményezi

6. Milyen adatokat gyűjt a weboldal és milyen célból?

6.1 Anonim adatgyűjtés a weboldal megtekintésekor

A weboldal publikus felületei bárki által szabadon megtekinthetők. A nyilvános tartalmak megtekintéséhez a látogatóktól semmilyen személyes adatot nem kérünk.

Ugyanakkor – mint minden weboldal -, a miénk is használ apró technikai kódokat (angolul cookie-kat, magyarul sütiket), amelyek az oldalak megtekintésekor rövidebb-hosszabb időre a látogató böngészésre használt eszközén (számítógép, mobil eszköz) és a webszerveren mentésre kerülnek.

a) Cookie-k (sütik) használata

A sütik részben technikai, részben forgalomstatisztikai feladatokat látnak el. Alkalmazásuk során a látogatók személyének azonosítására alkalmas információk nem keletkeznek, és bizonyos idő múlva automatikusan törlődnek. 

A weboldalam alsó részén megjelenő információs sáv segítségével valamennyi látogató figyelmét már az elsőként megtekintett oldalon felhívjuk a sütik használatára, kérve a hozzájárulásukat, vagy lehetővé téve, hogy (az adott látogatásra vonatkozóan) a süti-használatot letiltsák.

Emellett minden látogatónak megvan a lehetősége arra, hogy a saját böngészőjében a sütik használatára globális – az összes meglátogatott weboldalra érvényes – tiltást állítson be. Böngészője ez esetben egyetlen weboldalról sem fogad és nem tárol sütiket.

használat engedélyezése vagy tiltása ily módon kifejezetten a látogatók, felhasználók kezében van. Az engedélyezést vagy tiltást, valamint a látogató gépére korábban bekerült sütik törlését saját böngészőjében minden látogató maga tudja beállítani.

A sütik (cookie-k) szerepéről, jóváhagyásuk vagy letiltásuk módjáról és következményeiről az alábbi oldalunkon nyújtunk részletesebb tájékoztatást: kave-ganoderma.hu/cookie-suti-tajekoztato/

b) Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak megtekintése

Előfordulhat, hogy a weboldalon elérhető tartalom néhány eleme külső forrásból – más webhelyről – származik (pl. beágyazott Youtube-videó, Facebook-bejegyzés, cikk, kép stb.).

Ezek a beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

A forrásként használt weboldalak nagy valószínűséggel statisztikai adatokat gyűjtenek az általuk közzétett tartalmak megtekintéséről, amihez sütiket vagy harmadik féltől (pl. a Google-tól) származó követőkódot használnak, abból a célból, hogy adatokat nyerjenek a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődésről, a megtekintések számáról, gyakoriságról.

A külső forrás által végzett statisztikai adatgyűjtésért és a cookie-val, követőkóddal nyert adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért ilyen esetben az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős. A keletkező forgalomstatisztikai adatok a weboldalt megtekintő látogatók személyének beazonosítására nem alkalmasak.

c) Webanalitikai eszközök

Weboldalunk forgalomelemzés céljából hivatalos Google analitikai eszközökkel gyűjt statisztikai adatokat, illetve a weboldal működésére vonatkozó technikai információkat.

Ezek nem tartalmaznak személyes adatot, csupán név nélküli statisztikát adnak a látogatók földrajzi megoszlásáról és érdeklődéséről (keresett kulcsszavak, megtekintett oldalak), valamint a látogatói viselkedésről (visszatérő látogatók aránya, weboldalon töltött idő stb.).

Weboldalunk a következő Google eszközöket használja:

Google Analytics

A Google Analytics a weboldal látogatottságáról készít statisztikai jelentéseket. Segít a forgalom elemzésében, ezáltal a weboldal fejlesztésében és optimalizálásában. Megmutatja, hogy a látogatók milyen keresőszavak segítségével találtak rá a weboldalra, milyen földrajzi területről érkeztek, mennyi időt töltöttek a weboldalon, mi iránt érdeklődtek leginkább. A Google Analytics a látogatók személyének azonosításához szükséges adatokat nem gyűjt.
Bővebb információ: webma.hu

Google Search Consol

A Google Search Consol – (korábbi nevén Google Webmaster Tools – a webmesterek munkaeszköze. Segítségével megtudható, hogy hány oldalt tart nyilván a Google az index-állományában, hogyan szerepel a honlap a Google találati listáin, vannak-e programozási hibák a weboldalon, mit kell tenni a honlap keresőre optimalizáláshoz és a weboldal sikeres működéséhez. Ez az analitikai eszköz látogatói személyes adatokat nem gyűjt.
Bővebb információ:  reelweb.hu

d) Online marketing eszközök 

Google Ads (korábbi nevén Adwords) remarketing követőkód

Ez a weboldal nem használ Google Ads remarketing követőkódot.

Google Ads (korábbi nevén Adwords) konverziókövetés

Ez a weboldal nem használ Google konverziószámláló kódot.

6.2 Személyes adatok gyűjtése és kezelése

a) Feliratkozás hírlevélre

A weboldal feliratkozási lehetőséget kínál azoknak, akik a honlapon található nyilvános tartalmon túl további információkat is igényelnek. Ehhez a feliratkozásnál meg kell adniuk néhány alapvető személyes adatukat.

Ilyen feliratkozási lehetőség található a következő oldalakon:

https://kave-ganoderma.hu/

https://kave-ganoderma.hu/mindent-tudni-akarsz-ganodermas-kaverol/

https://kave-ganoderma.hu/videok-kaves-uzletrol/

Az adatgyűjtés célja: a további információt kérő érdeklődők igényeinek kielégítése automatizált levélküldő rendszer segítségével, illetve – ha a feliratkozó igényli – személyes tanácsadással.

Az űrlap által gyűjtött személyes adatok: név, email-cím, esetleg telefonszám (a kapcsolatfelvétel érdekében az első két személyes adat megadása kötelező).

Adatgyűjtés jogalapja: a további információt igénylő Érintett önként megadja a válaszadáshoz szükséges elérhetőségi adatait (név, email-cím, telefonszám).

Adatok felhasználása: Adatkezelő a megadott személyes adatokat kizárólag az igényelt információknak az Érintett email-címére történő eljuttatására, illetve az igénylővel folytatandó személyes kommunikáció céljára használja. A kommunikáció formája: a) automatikus levél, amely a kért információ (pl. videó) elérhetőségét, linkjét tartalmazza, illetve b) személyes válasz email-ben vagy telefonon, amennyiben erre szükség van.

Adatok őrzésének időtartama: az Érintett által megadott személyes kapcsolati adatokat csak addig őrizzük, amíg azt a kétoldalú kommunikáció szükségessé teszi. A szükségesség elmúltával a kapcsolati adatokat töröljük.

Adatkezelés, adatfeldolgozás: A bővebb információkra (pl. videósorozatra) való feliratkozást a weboldalba implementált MailPoet nevű WordPress-bővítmény fogadja. A feliratkozás három érdeklődési iránynak megfelelően 3 csoportba történik: a) termékismertetés, b) termékvásárlás, c) üzleti lehetőség. A MailPoet alkalmazás a feliratkozónak mindig azt az előre elkészített hírlevelet vagy sorozatot küldi ki – előre beállított ütemezésben -, amire feliratkozott. Feliratkozáskor a személyes kapcsolati adatokat a rendszer automatikusan eljuttatja az Adatkezelőnek is, illetve tárolja a webszerveren, hogy a MailPoet levelezőrendszer az ütemezésnek megfelelő időpontokban ki tudja küldeni a feliratkozott személynek a kért információt tartalmazó hírlevélsorozatot.

b) Hozzászólás, komment

A weboldalon hozzászólás, kommentelés nincs engedélyezve, így ehhez kapcsolódó személyes adatok gyűjtése nem történik.

c) Kapcsolati űrlap

A weboldalon kapcsolati űrlap található a következő oldalon: https://kave-ganoderma.hu/kapcsolat/

Az űrlap célja: segítségével – az oldalon közzétett egyéb elérhetőségek (telefon, email, Skype) mellett – bárki közvetlenül beküldheti kérdését, kérését, véleményét.

Adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel a válaszadás, ajánlatküldés, tanácsadás érdekében

Az űrlap által gyűjtött személyes adatok: név, email-cím, telefonszám (a kapcsolatfelvétel érdekében az első két személyes adat megadása kötelező).

Adatgyűjtés jogalapja: a kapcsolatot kezdeményező személy önként megadja a válaszadáshoz szükséges elérhetőségi adatait (név, email-cím, esetleg telefonszám).

Adatok felhasználása: A megadott személyes adatokat kizárólag a beküldött üzenet megválaszolására, a kért ajánlat elküldésére, a beküldővel folytatandó kommunikáció céljára használjuk. A kommunikáció formája lehet: a) levél az Érintett által megadott e-mail címre, vagy b) válasz élőszóban, az Érintett által önként megadott telefonszámon.

Adatok őrzésének időtartama: az Érintett által megadott személyes kapcsolati adatokat csak addig őrizzük, amíg azt a kétoldalú kommunikáció szükségessé teszi. A szükségesség elmúltával a kapcsolati adatokat töröljük, megsemmisítjük.

Adatkezelés, adatfeldolgozás: Az Érintett által beküldött üzenetet és a megadott személyes adatokat a weboldal programja automatikusan az Adatkezelő email-címére továbbítja. A kapcsolati űrlapon megadott személyes adatok a webszerveren nem kerülnek mentésre és tárolásra. Az adatok tárolását és felhasználását az Adatkezelő végzi.

7. Megosztjuk-e valakivel a Felhasználók személyes adatait?

A kapcsolati űrlapon és további információkra való feliratkozás űrlapján a Felhasználók által megadott személyes elérhetőségi adatokat az Adatkezelő szigorúan bizalmasan kezeli, senkivel nem osztja meg, továbbá nem használja kéretlen reklámok küldésére vagy más egyéb célra.

8. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

A beérkező személyes adatokat az Adatkezelő csupán addig őrzi, amíg azt a kölcsönös kapcsolattartás megkívánja, de ezen az időtartamon belül az Érintett bármikor kérheti adatainak törlését. Az adatokat a kölcsönös kapcsolattartási cél elmúltával az Adatkezelő törli.

9. Hogyan védjük a kezelt személyes adatokat?

Adatkezelő megbízásából a Tárhelyszolgáltató gondoskodik a webszerver magas technikai színvonalú, folyamatos védelméről. A Tárhelyszolgáltató a legkorszerűbb informatikai eszközöket és biztonsági rendszereket alkalmazza annak érdekében, hogy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést megakadályozza.

A weboldal korszerű védelmi intézkedések ellenére esetleg mégis előforduló feltörése és a hírlevélsorozatra feliratkozók személyi adataira nézve kockázattal járó illetéktelen hozzáférés, vagy a személyes adatok illetéktelen felhasználása (összefoglaló néven: adatkezelési incidens) esetén Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az Érintetteket, továbbá megteszi a GDPR és az Infotörvény által előírt kötelező hatósági bejelentést, haladéktalanul intézkedik a kármentésről, a tárhelyszolgáltató pedig a megfelelő adatvédelmi állapot helyreállításáról.

Amennyiben valamilyen okból, például az Érintett személy vagy egy illetékes hatóság (rendőrség, bíróság) kérésére személyes adatok elektronikus úton történő továbbítása válik szükségessé, az Adatkezelő az adatállomány titkosításával gondoskodik a továbbított adatok védelméről.

10. Végzünk-e automatizált adatkezelést, feldolgozást vagy profilalkotást?

Az általunk kezelt személyes adatokból semmilyen automatikus profilalkotást nem végzünk.

A weboldal forgalmáról adatokat gyűjtő Google analitikai eszközök (Analytics, Search Consol) által gyűjtött – a látogatók személyének azonosítására alkalmatlan – statisztikai információkat a Google cég szerverei gyűjtik, tárolják, őrzik – a Google által az Interneten közzétett, szigorú biztonsági elveknek és rendszabályoknak megfelelően.
Lásd: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

11. Továbbítjuk-e valahová az adatokat?

Az Érintettek által megadott személyes adatokat külső adatfeldolgozónak vagy egyéb harmadik személynek nem továbbítjuk.

12. Milyen jogokkal rendelkezik az Érintett az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Érintett az Adatkezelőtől bármikor

  • kérhet tájékoztatást nálunk tárolt személyes adatainak tartalmáról, felhasználásának és kezelésének módjáról
  • kérheti adatainak helyesbítését
  • kérheti adatainak törlését vagy az adatkezelés és felhasználás korlátozását
  • tiltakozást jelenthet be adatainak kezelésével kapcsolatban
  • rendelkezhet korábbi adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáról

Érintettnek joga van a tárolt személyes adatait az Adatkezelőtől kikérni. A kiadott export-fájlnak vagy dokumentummásolatnak a kérelmező személyével kapcsolatos valamennyi tárolt adatot tartalmaznia kell.

Az Érintett kérheti korábban megadott bármely személyes adatának módosítását vagy törlését.

A törlés nem vonatkozik olyan adatokra, amelyeket technikai, jogi vagy biztonsági okok miatt az Adatkezelőnek kötelező megőrizni.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Érintettnek személyes adatai kezelésével kapcsolatos kétsége, kérdése, észrevétele, panasza van, kérjük, jelezze azt levélben, email-ben vagy telefonon az adatkezelésért felelős szervezet vezetőjének az alábbi elérhetőségen:

Adatkezelő: Ecsedi Gyula, a weboldal tulajdonosa
E-mail: ecsediek (kukac) t-online.hu
Telefon: 36-1-2578677  Mobil: 36-30-9608737

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy a weboldal megsértette személyes adatainak védelméhez fűződő jogait, Adatkezelőtől kérheti a helyzet kivizsgálását és a kifogásolt gyakorlat megszüntetését.

Ha ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett bejelentéssel, hivatkozva arra, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme keletkezett, vagy fennáll annak közvetlen veszélye.

A NAIH elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: http://www.naih.hu

Személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése, valamint tiltakozásának jogtalan elutasítása esetén az Érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

  1. december

Ecsedi Gyula, a weboldal tulajdonosa